:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Ahad, 26 Februari 2012

Golongan jin yang berimanGolongan jin yang beriman

Menurut al-Biqaie surah yang lalu

menerangkan tentang Nabi Nuh a.s. yang merupakan Rasul Allah

yang pertama diutus kepada para penentang dan penyembah berhala.


Mereka menolak ajakan dan seruan

sedangkan beliau salah seorang anggota masyarakat.

Surah yang lalu diakhiri dengan doa Nabi Nuh a.s. ke atas mereka.


Nabi Muhammad SAW rasul yang terakhir dan kaum baginda

mempunyai banyak persamaan dengan kaum Nabi Nuh.

Ini disebabkan keagungan al-Quran dan ayat ini mengingatkan

hal tersebut sambil mengisyaratkan kecaman kepada

masyarakat Arab yang tidak menyambut ajakan beliau

dan nabi yang menyampaikannya dari suku bangsa

bahkan yang terdekat dengan mereka.


Sheikh Muhammad al-Hindi dalam kitabnya

pada majlis yang ketujuh berkata:

"Aku telah mengumpulkan ajaran yang dibawa

oleh agama Islam dengan ajaran yang dibawa

oleh penemuan moden, seperti ucapan mereka.

Sesungguhnya setiap ilmu, kebaikan dan keburukan

yang berlaku dalam hati itu ditimbulkan oleh

roh yang mulia dan roh yang hina.

Dalam hadis diungkapkan yang bermaksud di dalam hati itu

ada dua kemahuan (kehendak).

Kemahuan (kehendak) dari malaikat

dan kemahuan (kehendak) dari syaitan.


Firman Allah SWT:


" Katakanlah (hai Muhammad):

Telah diwahyukan kepadamu bahawasanya:

Telah mendengarkan sekumpulan jin (akan al-Quran),

lalu mereka berkata:

Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Quran

yang menakjubkan. "


Ibnu Kathir berkata:

"Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW

memberitahu kepada umatnya, bahawa jin

mendengar al-Quran, lalu mereka beriman,

membenarkannya serta tunduk kepada Allah SWT. "


Menurut Al-Maraghi, Allah SWT

mengeluarkan perintah kepada rasul-Nya agar

memberitahu kepada para sahabatnya tentang kisah-kisah jin

yang diwahyukan kepadanya kerana ia mempunyai banyak

faedah dan manfaat kepada manusia, antaranya:


* Sebagai makluman bahawa Nabi SAW itu diutus

kepada bangsa manusia juga kepada bangsa jin.* Sebagai makluman bahawa jin itu mendengar

pembicaraan dan memahami bahasa kita.


* Sebagai makluman bahawa jin itu dibebankan

dengan tanggungjawab (mukalaf) sama seperti manusia.


* Sebagai makluman bahawa jin yang beriman

telah berdakwah kepada jin lain dari kabilahnya

agar mengaku beriman.


* Supaya kaum Quraisy mengetahui bahawa jin itu

asalnya bersikap derhaka ketika mendengar al-Quran

dan apabila mengetahui kemukjizatannya

jin itu beriman kepadanya.


Secara zahirnya, ayat ini menunjukkan betapa nabi

mengetahui para jin yang mendengar wahyu yang diturunkan kepadanya,

tetapi bukan melalui kesaksian mata.Dalam Ensiklopedia Abad XX karya Muhammad Farid Wajdi

dinyatakanmakhluk yang bersifat hawa (udara) atau api,

berakal dapat dibentuk dan mempunyai kemampuan

melaksanakan pekerjaan yang berat.Sayyid Sabiq seorang ulama Mesir mendefinisi jin

sebagai roh berakal, berkehendak, mukalaf

(dibebani tugas keagamaan oleh Allah seperti manusia)

tetapi tidak berbentuk materi, kasar dan mereka

mempunyai kemampuan untuk tampil dalam pelbagai bentuk.


Firman Allah SWT:" (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar,

lalu kami beriman kepadanya.

Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun

dengan Tuhan kami. "Menurut Al-Mawardi, ayat itu ada dua pendapat:

* Segala perkara yang mendapat petunjuk.


* Ke arah makrifatullah.

Ibnu Kathir berkata: "Iaitu jalan yang lurus."

Hamka berkata:"Inilah kesan pertama yang tinggal dalam diri mereka

setelah mendengar al-Quran dibaca Nabi.

Mula-mula mereka takjub, merasa hairan tercengang

mendengar ayat itu dibaca".


Ini kerana isi kandungannya tidak ada jalan membantah

dan menolak jika hatinya benar-benar bersih.


Firman Allah SWT:
" Dan

bahawasanya Maha Tinggi

kebesaran Tuhan kami,

dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. "


Sebenarnya perkataan jaddu dalam ayat ini ada sepuluh tafsiran:

* Urusan tuhan kami seperti pendapat al-Suddi.

* Perbuatan tuhan kami seeperti pendapat Ibn Abbas.

* Peringatan tuhan kami seperti pendapat Mujahid.

* Kekayaan tuhan kami seperti pendapat Ikrimah.

* Ujian tuhan kami seperti pendapat al-Hasan.

* Kerajaan tuhan kami seperti pendapat Abu Ubaidah.

* Kemuliaan dan keagungan tuhan kami seperti pendapat Qatadah.

* Kenikmatan tuhan kami atas makhluk-Nya seperti pendapat al-Dahhak.

* Ketinggian tuhan kami seperti pendapat Sa'id bin Jubair.

* Mereka yang prihatin dengan datuk, iaitu bapa kepada ayah.

Ini pendapat daripada ucapan jin kerana kejahilan.

Syed Qutub berkata:

"Kata-kata al-jad bererti bahagian,

habuan, kedudukan dan martabat iaitu kebesaran

dan kekuasaan semuanya merupakan makna-makna

yang terpancar dari kata-kata itu dan sesuai dengan tempatnya."

Maksud umum dari makna tersebut adalah

mengungkapkan perasaan hati bahawa Allah SWT

Yang Maha Tinggi dan Maha Agung yang suci

dari mempunyai isteri dan anak-anak

sama ada lelaki atau perempuan.


Sumber


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...