:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Selasa, 2 Februari 2010

KELEBIHAN ORANG FAKIR...
Abul Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik r.a. berkata: "Orang-orang fakir mengutuskan utusan mereka kepada Nabi Muhammad SAW maka ia berkata: "Ya Rasulullah, saya utusan fakir kepadamu." Jawab Nabi Muhammad SAW: "Selamat datang kepadamu dan kepada orang-orang yang mengutuskanmu, engkau datang dari orang-orang yang dicintai Allah SWT." Utusan itu berkata: "Ya Rasulullah, orang-orang miskin berkata: "Bahawa orang-orang kaya telah memborong semua kebaikan, mereka berhaji dan kami tidak dapat, dan mereka sedekah sedang kami tidak dapat, dan jika sakit mereka mengirim wang untuk tabungan mereka." Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sampaikan kepada orang fakir daripadaku: "Bahawa siapa yang sabar dari kamu akan mengharap pahala dari Allah SWT, maka ia akan mendapat tiga macam yang tidak boleh didapati oleh orang-orang yang kaya iaitu:1. Di dalam syurga ada kamar dari yaqut yang merah, orang-orang syurga itu melihat tempat itu sama dengan orang dunia jika melihat bintang di langit, tidak dapat masuk ke situ kecuali Nabi yang fakir atau orang yang mati syahid yang fakir atau seorang mukmin yang fakir.2. Orang fakir yang masuk syurga sebelum orang kaya sekadar setengah hari iaitu sekira lima ratus tahun, mereka bersuka-suka dengan bebeas leluasa dan Nabi Sulaiman bin Daud AS akan masuk sesudah nabi-nabi yang lainnya sekira-kira empat puluh tahun disebabkan oleh kerajaan yang diberikan Allah SWT kepadanya.3. Jika orang fakir membaca: 'Subhaballah walhamdulillah walaa ilaha illalah wallahu akbar' dengan tulus ikhlas dan orang kaya membaca itu, maka orang kaya itu tidak dapat mengejar orang fakir meskipun ditambah dengan sedekah sepuluh ribu dirham. Demikian amal-amal kebaikan yang lain-lainnya."Maka kembalilah utusan itu memberitahu kepada orang-orang fakir miskin apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kepada mereka, maka mereka berkata: "Kami ridho, ya Tuhan. Kami puas, ya Tuhan."Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar r.a. berkata: "Saya dipesan oleh junjunganku Nabi Muhammad SAW tujuh macam yang tidak sampai saya tinggalkan dan tidak akan saya tinggal semua itu iaitu:


1. Saya dipesan supaya suka kepada orang-orang miskin dan mendekati mereka


2. Saya dipesan supaya selalu melihat kepada orang-orang yang di bawahku dan tidak melihat pada orang-orang yang di atasku


3. Saya dipesan supaya tetap menghubungi kaum kerabat meskipun mereka jauh dan memutuskan hubungan


4. Saya dipesan supaya memperbanyakkan membaca: 'Laa haula walaa quwwata illa billahi', kerana itu sebagai perbendaharaan kebaikan atau tabungannya


5. Saya dipesan supaya jangan minta apapun dari sesama manusia
6. Saya dipesan supaya jangan takut di dalam melaksanakan hukum Allah SWT dari cela (ejekan) orang-orang yang mengejek


7. Saya dipesan supaya selalu berkata benar meskipun pahit dan berat
."Dan adanya Abu Dzar jika jatuh pecut dari tangannya sedang ia di atas kenderaannya, maka tidak suka minta tolong kepada orang untuk mengambilkannya.Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'masy dari Khaitsamah berkata: "Malaikat berkata: "Ya Tuhan, hambaMu yang kafir itu Engkau lapangkan dunianya dan Engkau jauhkan daripada bala." Jawab Allah SWT: "Kamu buka tempat siksanya." Dan ketika dilihat oleh malaikat mereka berkata: "Ya Robbi, tidak berguna apa yang mereka dapat dari dunia itu." Lalu malaikat itu berkata: "Ya Tuhan, hambaMu yang mukmin Engkau jauhkan daripadanya dunia dan Engkau hidangkan kepada bala." Allah s.w.t. berfirman: "Bukalah tempat pahalanya." Maka jika telah dilihat oleh malaikat, mereka berkata: "Tidak apalah bagi mereka apa yang mereka derita didunia."Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari r.a. berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Orang-orang yang banyak hartanya itu kelak yang paling bawah tempat mereka kecuali yang menggunakan harta itu begini dan begini dan begini dan begini dan begini (Yakni sedekah ke kanan, ke kiri, ke hadapan, ke belakang) Dan sedikit yang sedemikian."Abul Laits berkata: "Orang kaya itu tempatnya di bawah orang yang miskin baik di syurga atau di neraka, kecuali orang yang selalu sedekah ke kiri kanan, depan belakang dan sedikit sekali yang sedemikian sebab syaitan laknatullah merintangi mereka untuk bersedekah."Nabi Muhammad SAW bersabda: "Syaitan laknatullah berkata: "Orang kaya tidak dapat selamat dari tiga macam iaitu:
1. Saya perhias di dalam pandangannya sehingga tidak dikeluarkan kewajipannya, atau


2. Saya ringankan tangannya sehingga dikeluarkan tidak pada tempatnya, atau


3. Saya cintakan dalam hatinya sehingga ia berusaha mendapatkannya walau tidak halal
."

Abu Darda r.a. berkata: "Ketika Nabi Muhammad SAW diutuskan, sedang saya ingin akan menghimpun antara dagang dengan ibadat, maka tidak dapat, maka saya tinggalkan dagangan dan tetap melakukan ibadat. Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, saya tidak ingin mempunyai kedai dekat masjid sehingga tidak ketinggalan sembahyang jamaah dan mendapat untung tiap harinya empat puluh dinar untuk bersedekah fisabilillah." Ketika ditanya: "Mengapakah tidak suka itu?" Jawabnya: "Kerana beratnya perhitungan hisab pada hari kiamat."Anas bin Malik r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tiap orang ada kesukaannya (pekerjaannya) dan kesukaanku fakir dan jidah, maka siapa suka pada keduanya bererti suka kepadaku dan siapa membenci keduanya itu bererti benci kepadaku."Abul Laits berkata: "Seharusnya seorang muslim suka kepada orang fakir meskipun ia kaya, sebab cinta kepada orang fakir itu bererti cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW supaya cinta kepada orang-orang fakir miskin sepertimana firman Allah SWT: "Dan sabarkan dirimu bersama-sama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan pagi dan petang semata-mata kerana mengharap keridhaanNya." (QS Al-Kahfi: 28)Sebab turun ayat ini kerana Uyainah bin Hishin Alfazari tokoh Bani Fazarah masuk berjumpa Nabi Muhammad SAW sedang di situ ada Salman Al-Farisi. Shuhaib bin Sinan Arrumi dan Bilal Al-Habasyi dan lain-lainnya dari kaum dhu'afaa' (yang lemah lembut), mereka dengan pakaian yang jelek dan berbau peluh mereka, maka Uyainah berkata: "Kami ini adalah bangsawan dan mempunyai harga diri, maka bila kami masuk kepadamu, maka keluarkan orang-orang itu sebab mereka mengganggu kami dengan bau dan berilah kepada kami waktu sendiri duduk bersamamu."Maka Allah SWT melarang Nabi Muhammad SAW mengusir mereka dan diperintahkan supaya sabar berkumpul dengan orang-orang yang tidak meninggalkan sembahyang lima waktu kerana mengharap keridhaanNya. Allah SWT berfirman: "Dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka kerana menginginkan kemewahan dunia, dan jangan menurut kepada orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari peringatan (ajaran) Kami, dan hanya menurutkan hawa nafsunya, maka semua urusan halnya sia-sia belaka." (QS Al-Kahfi: 28)Dan perintah kepada Nabi Muhammad SAW ini berlaku kepada semua kaum muslimin sampai hari kiamat, kerana itu seharusnya tiap muslim harus suka dan baik kepada orang fakir miskin, serta berbudi kepada mereka kerana mereka orang-orang terkemuka di sisi Allah SWT dan dapat diharapkan syafaat mereka.Al-Hasan r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pada hari kiamat kelak akan dihadapkan seorang hamba, lalu Allah SWT berkata lunak kepadanya sebagaimana seorang yang minta maaf kepada kawannya, maka Allah SWT berfirman: "Demi kemuliaan dan kebesaranKu, Aku tidak menyingkirkan dunia daripadamu kerana hinamu dalam pandanganKu, tetapi kerana Aku telah menyediakan untukmu kemuliaan dan kurnia. Keluarlah hai hambaKu ke barisan-barisan itu dan lihatlah siapa yang dahulu pernah memberi makanan atau pakaiannya kepadamu dengan ikhlas keranaKu." Maka peganglah tangannya dan ia hakmu, maka berjalanlah ia ditengah-tengah manusia yang sedang tenggelam dalam peluhnya, lalu melihat orang yang dahulu pernah berbuat baik kepadanya lalu dipegang tangannya dan dimasukkan ke syurga."Al-Hasan r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Perbanyaklah kenalan orang-orang fakir miskin dan berbudilah kepada mereka kerana mereka kelak akan mendapat kekuasaan." Sahabat bertanya: "Apakah kekuasaan mereka, ya Rasulullah?" Jawab Nabi Muhammad SAW: "Bila tiba hari kiamat maka dikatakan kepada mereka: "Perhatikan siapa yang dahulu pernah memberimu makanan atau minuman seteguk atau pakaian sehelai baju, maka peganglah tangannya dan tuntunlah kesyurga."Abul Laits berkata: "Ketahuilah bahawa bagi orang fakir miskin itu akan mendapat lima kemuliaan iaitu:


1. Pahala amalnya lebih dari pahala amal orang-orang yang kaya dalam sembahyang, sedekah dan lain-lainnya


2. Jika ingin sesuatu dan tidak tercapai dicatat baginya pahala


3. Mereka lebih dahulu masuk syurga


4. Hisab mereka di akhirat lebih ringan


5. Kesesalan mereka sangat kurang sebab orang-orang kaya ingin seperti orang fakir diakhirat sedang orang fakir tidak ingin seperti orang yang kaya.


Dan semua keterangan ini ada keterangannya dari hadis-hadis
."Zaid bin Aslam r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Satu dirham untuk sedekah lebih afdal dari seratus ribu." Ditanya: "Bagaimana yang demikian, ya Rasulullah?" Jawab Nabi Muhammad SAW: "Seorang mengeluarkan dari kekayaannya yang sangat banyak seratus ribu dirham dan disedekahkan dan lain orang yang mengeluarkan satu dirham dari miliknya yang hanya dua dirham tiada ada yang lain dengan senang hati, maka orang yang mengeluarkan satu dirham lebih afdal dari yang seratus ribu dirham."Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sukakah saya beritahu kepadamu tentang raja-raja di syurga?" Jawab mereka: "Ya, baiklah ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda: "Mereka orang-orang yang terhina dan teraniaya, yang tidak diterima untuk mengahwini wanita-wanita bangsawan dan hartawan dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup, mati seseorang dari mereka sedang hajatnya masih di dalam dadanya belum tercapai tetapi sekiranya sungguh-sungguh minta kepada Tuhan pasti Allah SWT akan memberi padanya."Hatim Azzahid berkata: "Siapa yang mengakui empat tanpa empat, maka is dusta dalam pengakuannya iaitu:


1. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah s.w.t. tanpa meninggalkan yang haram.


2. Siapa yang mengaku cinta kepada syurga tanpa mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah s.w.t., maka ia dusta.


3. Siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah tanpa mengikuti sunnaturrasul maka ia dusta.


4. Siapa yang menginginkan darjat yang tinggi tanpa bersahabat kepada orang-orang fakir miskin, maka ia dusta
."
Seorang cendekiawan berkata: "Empat macam siapa yang ada didalamnya maka ia haram dari kebaikan iaitu:


1. Orang yang sombong kepada bawahnya,


2. Orang yang derhaka terhadap kedua orang tuanya,


3. Orang yang menghina orang-orang gharib (asing),


4. Orang yang menghina orang-orang miskin kerana kemiskinannya
."Abdullah bin Umar r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah SWT ialah orang yang fakir miskin sebab manusia yang amat dikasihi oleh Allah SWT ialah para Nabi, maka Allah SWT menguji mereka dengan kefakiran kemiskinan."Abbas Bin Katsir dari Al-Hasan r.a. berkata: "Iblis laknatullah mengambil pertama wang emas (dinar) yang dibuat di atas bumi lalu diletakkan antara ketua matanya sambil berkata: "Siapakah yang cinta kepadamu, maka ia hambaku."Abul Laits berkata: "Kewajipan seorang fakir ia harus mengerti terhadap kurniaan Allah SWT kepadanya, bahawa Allah SWT menghindarkan dunia daripadanya kerana mulianya di sisi Allah SWT, yang mana Allah SWT telah memuliakannya sebagaimana memuliakan para Nabi-nabiNya dan para Wali, dan mengucap Alhamdulillah dan tidak baginya dari dunia dan andaikan kefakiran tidak mempunyai kelebihan selain sekadar mengikuti kehidupan Nabi Muhammad SAW nescaya itu saja cukup besar."Abul Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Thawwus dari Ibn Abbas r.a. berkata: "Ketika Nabi Muhammad s.a.w. duduk bersama Jibril a.s., tiba-tiba Jibril berkata: "Ini ada Malaikat yang turun dari langit yang belum pernah turun, dan ia minta izin kepada Tuhan untuk berziarah kepadamu." Maka tidak lama datanglah malaikat itu dan memberi salam: "Assalamu alaikum, ya Rasulullah SAW." Jawab Nabi Muhammad SAW: "Wa alaikum salam." Lalu malaikat itu berkata: "Allah SWT telah menyuruh engkau memilih antara diberi kunci dari segala sesautu dan diberi kekayaan yang belum pernah diberikan kepada seorang sebelummu dan tidak akan diberikan kepada seorang sesudahmu, tanpa mengurangi apa yang telah disediakan bagimu diakhirat atau dikumpulkan bagimu semua diakhirat (dihari kiamat)." Jawab Nabi Muhammad SAW: "Supaya dikumpulkan semua itu bagiku dihari kiamat sahaja."Shafwan bin Salim dari Abdul Wahhab bin Bajid berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Telah ditawarkan kepadaku dataran Mekah ini berupa emas perak, maka saya berkata: "Ya Tuhan, lebih baik saya kenyang sehari dan lapar sehari, maka memujiMu jika kenyang dan minta kepadaMu jika lapar."

Wallahua'lam.


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...