:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Khamis, 30 September 2010

TOOOO BEAUTIFUL!! SUBHANALLAH!!!!!!!!
Al-quran Al-karim


Hadith :

Katanya: Ingatlah! Aku telah mendengar
Rasulullah s.a.w bersabda:
" Awaslah! Sesungguhnya akan berlaku
kekacauan dan bala bencana yang besar".
Aku bertanya:
" Apakah caranya untuk menyelamatkan diri
dari bencana itu, Ya Rasulullah?"
Baginda menjawab:
" (Caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran)
kitab Allah,
ia mengandungi kisah-kisah perihal
umat-umat yang terdahulu dari kamu,
dan berita perkara-perkara
yang akan datang sesudah kamu,
serta hukum-hukum mengenai apa
yang berlaku di antara kamu;
(kitab Allah al-Quran)
dialah yang menjadi pemutus
(antara yang benar dengan yang salah),
bukan keterangan yang olok-olok;
sesiapa jua dari golongan
yang sombong angkuh,
meninggalkannya
(dengan tidak menurut hukumnya):
akan dibinasakan oleh Allah,
dan sesiapa yang mencari pertunjuk
dari yang lainnya - akan
disesatkan oleh Allah;
al-Quran ialah tali Allah yang teguh kukuh,
dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan,
dan dialah juga As-Siratul Mustaqim
(jalan yang lurus).
Dialah kitab
yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya,
hawa nafsu seseorang
tidak akan menyeleweng atau terpesong;
dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya
tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran
dengan kata-kata makhluk;
dan alim ulama pula
tidak merasa puas daripada
mengkaji isi kandungannya;
(demikian juga) keindahan,
kemanisan dan kelazatan membacanya
tidak akan susut atau hilang,
meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang;
dan kandungannya yang menakjubkan,
tidak berkesudahan.
Dialah kitab yang menjadikan
sekumpulan jin semasa mendengarnya
tidak tertahan hati menerimanya
sehingga mereka memujinya dengan berkata:
"Sesungguhnya kami mendengar
bacaan al-Quran yang menakjubkan,
yang memimpin ke jalan yang benar,
lalu kami beriman kepadanya."
(Demikian juga) sesiapa yang memperkatakannya;
dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya,
diberikan pahala;
dan sesiapa yang membuat keputusan
berdasarkan hukum-hukumnya,
adillah keputusannya;
dan sesiapa yang berdakwah
supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya,
sudah tentu ia (dan mereka)
beroleh hidayah pertunjuk
ke jalan yang lurus."Ali r.a

Huraian


Katanya: Ingatlah! Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: " Awaslah! Sesungguhnya akn berlaku kekacauan dan bala bencana yang besar".

Aku bertanya: " Apakah caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana itu, Ya Rasulullah?"

Baginda menjawab:


" (Caranya ialah berpegang teguh kepada ajaran) kitab Allah, ia mengandungi kisah-kisah perihal umat-umat yang terdahulu dari kamu, dan berita perkara-perkara yang akan datang sesudah kamu, serta hukum-hukum mengenai apa yang berlaku di antara kamu; (kitab Allah al-Quran) dialah yang menjadi pemutus (antara yang benar dengan yang salah), bukan keterangan yang olok-olok; sesiapa jua dari golongan yang sombong angkuh, meninggalkannya (dengan tidak menurut hukumnya): akan dibinasakan oleh Allah, dan sesiapa yang mencari pertunjuk dari yang lainnya - akan disesatkan oleh Allah; al-Quran ialah tali Allah yang teguh kukuh, dan dialah pengajaran yang menjadi ikutan, dan dialah juga As-Siratul Mustaqim (jalan yang lurus). Dialah kitab yang dengan sebab berpegang teguh kepada ajarannya, hawa nafsu seseorang tidak akan menyeleweng atau terpesong; dan dialah kitab yang kalimah-kalimahnya tidak akan bercampur aduk atau berkesamaran dengan kata-kata makhluk; dan alim ulama pula tidak merasa puas daripada mengkaji isi kandungannya; (demikian juga) keindahan, kemanisan dan kelazatan membacanya tidak akan susut atau hilang, meskipun ia dibaca dengan berulang-ulang; dan kandungannya yang menakjubkan, tidak berkesudahan. Dialah kitab yang menjadikan sekumpulan jin semasa mendengarnya tidak tertahan hati menerimanya sehingga mereka memujinya dengan berkata: "Sesungguhnya kami mendengar bacaan al-Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya." (Demikian juga) sesiapa yang memperkatakannya; dan sesiapa yang beramal dengan ajarannya, diberikan pahala; dan sesiapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum-hukumnya, adillah keputusannya; dan sesiapa yang berdakwah supaya orang ramai menurut ajaran-ajarannya, sudah tentu ia (dan mereka) beroleh hidayah pertunjuk ke jalan yang lurus."

Selasa, 28 September 2010

Al-Quran-Kewajipan selepas Ramadhan


http://1.bp.blogspot.com/_u56DL-Y0BsY/TJcHyuoJDcI/AAAAAAAAAPE/gDK5qH5V5j4/s1600/img7x7.jpg


Kedudukan al-Qur’an dan Kewajipan Kita Selepas Ramadhan


Oleh kerana peri pentingnya al-Quran di dalam kehidupan umat Islam, Allah telah memerintahkan nabi dan umat supaya berpegang teguh dengannya. Ini kerana al-Quran adalah sumber kemuliaan , ketinggian, kesucian, kepimpinan dan kemenangan umat. Firman Allah:

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. (Az-Zukhruf: 43-44)

Umat akan terus kuat dan teguh di hadapan musuh selagi berpegang teguh dengan al-Quran dan petunjuk nabi saw. Di dalam hadith disebutkan sabda nabi saw:

“Aku tinggalkan kamu selagimana kamu berpegang teguh dengannya pastilah kamu tidak akan sesat selama-lamanya iatu Kitab Allah dan Sunnahku”. (Muslim)
1. Al-Quran adalah kitab hidayah

Firman Allah di permulaaan surah al-Baqarah:

“Alif laam miin. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Al-Baqarah: 1-2)

Firman Allah:

“Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (Al-Isra’: 9)

Oleh itu al-Qur’an memberi petunjuk kepada orang yang baik dan orang yang sesat. Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang betul dan jalan Allah yang lurus dan memimpin manusia kepada keredhaan Khaliq, kemenangan memperoleh syurga dan pembebasan dari api neraka.

Manusia di dalam kehidupan di dunia inginkan suatu panduan yang membawanya ke syurga. Oleh itu manusia mestilah memperolehi dalil (penunjuk) yang akan memimpin jalan ke arahnya. Dalilnya ialah Kitab Allah. Firman Allah:

"Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Taha: 123-124)

Justeru al-Quran memberi petunjuk kepada individu, keluarga, masyarakat, Negara dan dunia seluruhnya ke arah jalan yang betul dan memimpin bahtera manusia ke perairan yang aman dan daratan yang selamat sebagai ganti kepada system dunia, undang-undang ciptaan manusia dan falsafah manusia yang menjerumuskan mereka ke lembah kesesatan dan kerosakan.

2. Al-Quran adalah kitab cahaya

Firman Allah:

“(Ini adalah) Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang”. (Ibrahim: 1)

Al-Quran adalah kitab cahaya yang menerangi hati dan jiwa, menerangi masjid-masjid dan kehidupan. Al-Quran umpama tenaga elektrik yang berguna kepada masyarakat untuk menyalakan lampu di rumah dan lorong-lorong. Justeru jikalau kita inginkan lampu jiwa (hati) itu menyala dan meneranginya, maka semestinya masyarakat itu berhubung dengan punca kepada cahaya. Alangkah indahnya sajak ini:

“Qur’an kita adalah cahaya yang menerangi jalan kita...Quran kita adalah api bagi orang yang melampaui batas
Qur’an kita adalah cahaya kepada orang yang inginkan hidayah dan petunjuk...Quran adalah api bagi orang yang melampaui batas lagi banyak dosa”.

Situasi paling sulit bagi manusia ialah bila hidup dalam gelap gelita sedangkan di sisinya terdapat punca kepada cahaya tetapi tidak mengingininya. Kalaupun mereka mengambilnya, mereka tidak menggunakan sepenuhnya atau tidak mengambil kebaikan darinya. Firman Allah:

“(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”. (An-Nur: 40)

3. Al-Quran adalah kitab Kehidupan

Firman Allah:

“Dan apakah orang yang sudah mati, Kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?”. (Al-An’am: 122)

Contoh yang menunjukkan bahwa al-Quran menghidupkan umat dari kematian dan membangkitkan umat kepada kehidupan ialah pertempuran yang berlaku pada 10 Ramadhan. Pada pertempuran ini, umat keseluruhannya kembali kepada Allah, pemimpin, tentera dan rakyat di mana semua muslimin berada di masjid-masjid dan memenuhinya dengan doa di dalam solat khususnya semasa solat malam. Para tentera dan pengawal meninggikan suara dengan bertakbir iaitu ketika mereka di medan pertempuran, maka kilat bersinar terang tanda hampirnya kemenangan sebelum asar, kerana pemberi kemenangan dan perancangnya ialah Allah SWT. Firman Allah:

“Sungguh Allah Telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya”. (Ali-Imran: 123)

Firman Allah:

“Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka”. (Al-Anfal: 17)

Firman Allah:

Dan Sesungguhnya tentara Kami Itulah yang pasti menang”. (As-Shoffat: 173)

4. Al-Quran adalah penawar segala macam penyakit

Firman Allah:

“ Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (Al-Isra’: 82)

Al-Quran adalah penawar kepada penyakit jiwa , penyakit peribadi dan social. Firman Allah:

“ Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (Al-An’am: 125)

Kita tidak akan mendapati orang yang membaca al-Quran ditimpa penyakit jiwa sehingga dia merasa sempit atau bosan dengan hidup. Ini kerana al-Quran melapangkan dada, mententeramkan hati, menerangi jiwa. Bahkan pembaca al-Quran memperoleh iman yang kuat yang memeliharanya daripada kelemahan dan keruntuhan.

Imam Ibn Qayyim pernah berpesan: “Orang yang sentiasa mengambil petunjuk nabi saw di dalam makanan, minuman, sedar dan tidurnya tidak akan ditimpa penyakit melainkan penyakit mati atau penyakit yang ditentukan oleh Allah ke atasnya”. (Zadul Maad)

Oleh itu orang yang mengikut ajaran al-Quran dan as-Sunnah Allah akan memelihara dirinya daripada sebarang penyakit, sentiasa memelihara semua anggotanya dan mengurniakan kesihatan dan perasan bahagia di dalam jiwanya.

5. Al-Quran sentiasa dijamin oleh Allah sebagai penyelesaian kepada semua permasalahan kita

Firman Allah:

“Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (An-Nahl: 89)

Firman Allah:

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab”. (Al-An’am: 38)

Ajaran al-Quran mencakupi kehidupan secara menyeluruh dan mendalam. Apa jua permasalahan yang dihadapi pasti kita akan dapati ada jalan penyelesaian di dalam al-Quran atau Sunnah nabi saw. Sumber-sumber syariat Islam yang diambil oleh para ulamak adalah dalam rujukan yang tertinggi iaitu al-Quran dan As-Sunnah sehingga Abu Bakr As-Siddiq r.a pernah berkata:

“Seandainya tali unta saya hilang pasti saya dapati di dalam Kitab Allah”.

Tiada satu pun di dunia ini sebuah kitab yang terkandung ciri-ciri dan keistimewaan ini sehingga mampu menyelesaikan semua permasalahan hingga ke akar umbinya seumpama al-Quran. Bahkan dari segi perlaksanaan, hukum dan ajarannya tidak terdapat sebarang masalah. Semoga umat kita mengetahui nilai, kedudukan dan keistimewaan kitab ini yang merupakan sekuat-kuat senjata dan secanggih-canggih senjata. Seandainya umat kita mengambil petunjuknya pastilah ia akan memimpin umat kepada suatu kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Al-Quran ialah kitab Allah yang kekal dan mukjizatnya bertahan sehinggan hari Kiamat. Memadailah Allah mewakilkan diriNya dengan menjamin bahawa al-Quran tidak akan berubah dan berpinda atau diseleweng dan ditokok tambah. Firman Allah:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (Al-Hijr: 9)

Kewajipan kita terhadap al-Quran

1. Keyakinan yang penuh bahawa kesejahteraan umat ialah apabila mengikut ajaran al-Quran dan as-Sunnah

Kewajipan pertama setiap muslim terhadap al-Quran ialah mengimani dan menyakini dengan keimanan yang kuat dan keyakinan yang penuh di dalam hatinya, tersemat di dalam jiwanya dan tidak berbelah-bagi keyakinan ini bahawa kesejahteraan umat apabila mengikut al-Quran dan as-Sunnah. Saidina Umar al-Khattab pernah mengistiharkan sejak dahulu dengan katanya:

“Sesungguhnya Allah telah muliakan kita dengan Islam. Seandainya kita memilih selain Islam untuk memperolehi kemuliaan pastilah Allah akan menghinakan kita”. (Al-Hakim)

Sabda nabi saw:

“Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum dengan sebab berpegang dengan Kitab ini dan merendahkan yang lain”. (Muslim)

Allah mengangkat orang yang beriman dengan Kitab dan merendahkan orang yang menolak dan mengengkarinya. Allah telah mengangkat kedudukan para sahabat setelah mereka menerima ajaran al-Quran ke atas mereka dan merendahkan musyrikin setelah mereka enggan menerimanya.

2. Membaca dan bertilawah al-Quran

Kita hendaklah sentiasa menyantuni al-Quran ini di dalam majlis, masjid dan rumah kita. Jangan kita biarkan hari-hari yang berlalu dalam hidup kita melainkan kita sentiasa berhubung dengan al-Quran melalui pembacaan dan tilawah. Firman Allah:

“Dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan”. (Al-Muzzammil: 4)

Firman Allah:

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)”. (Al-Ankabut: 45)

Sabda nabi saw:

“Bacalah al-Quran kerana ia akan memberi syafaat di hari Kiamat kepada orang yang membacanya”. (Muslim)

Sabda nabi saw:

“Dikatakan kepada orang yang membaca al-Quran di hari Kiamat nanti, bacalah, bertartillah sepertimana kamu bertartil semasa di dunia. Ketahuilah kedudukan kamu ialah seperti ayat terakhir yang kamu baca”. (Tirmizi)

Sabda nabi saw:
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
“Orang yang tiada pada dirinya sesuatu (hafazan) tentang al-Quran seperti rumah yang roboh”. (Tirmizi)

Justeru orang yang rela dirinya seperti rumah yang roboh umpama sarang burung yang memelihara haiwan-haiwan liar, syaitan dan jin. Ia sebenarnya dalam kegelapan dan keruntuhan sekiranya kosong daripada al-Quran.

3. Mentadabbur dan memerhatikan maksud ayat

Firman Allah:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”. (An-Nisa’: 82)

Mentadabbur mana-mana ayat akan membantu untuk memahami dan mendalami tujuan Allah yang sebenar sehingga menyedarkan akal dan hati tentang keagungan dan kebesaran Allah.

Firman Allah:

“Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran” (Shaad: 29)

Firman Allah:

“Allah Telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun”. (Az-Zumar: 83)

4. Beramal dengan al-Quran di peringkat individu, keluarga dan masyarakat

Terdapat ayat yang khusus ditujukan kapada individu, ada ayat yang ditujukan kepada keluarga dan ayat yang ditujukan kepada masyarakat. Setiap ayat berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing. Individu yang belum berkahwin dituntut melaksanakan al-Quran ke atas dirinya dalam perkara fardu, ibadah, pengetahuan tentang halal dan haram serta berakhlak dengan akhlak al-Quran. Firman Allah:

“Dan tiap-tiap manusia itu Telah kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka. (Al-Isra’: 13)

Firman Allah:

“Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri”. (Maryam: 95)

Terdapat ayat yang ditujukan kepada keluarga yang menyentuh persoalan wali yang merupakan ketua bagi sebuah keluarga. Sabda nabi saw:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjwab terhadap orang yang dipimpinnya. Setiap suami adalah pemimpin keluarga dan bertanggungjwab ke atas orang yang dipimpinnya”. (Tirmizi)

Oleh itu seorang suami mempunyai tanggungjwab yang besar terhadap isteri dan anak-anaknya. Firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (At-Tahrim: 6)

Sebesar-besar kerugian yang menimpa manusia pada hari Kiamat nanti ialah orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya. Firman Allah:

“Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata”.(Az-Zumar: 15)

Kita mohon kepada Allah supaya menjadikan kita termasuk orang bersama al-Quran.

………………….

Oleh: Dr. Ahmad Abdul Hadi Syahin Hamudah

Penulis adalah seorang pensyarah di Fakulti Usuludin dan Dakwah, Universiti al-Azhar

Terjemahan dari http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=54067&SecID=363


Jumaat, 24 September 2010

Puasa Sunat Syawal

http://4.bp.blogspot.com/_u56DL-Y0BsY/TI4jYaeaEmI/AAAAAAAAAOE/f01tQt-RRbE/s1600/masjid.jpg


http://www.ustazahazimah.amirhakimi.com/wp-content/uploads/2010/09/upin_dan_ipin1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_M5iA3e6pSVA/TIO1Jdiqg1I/AAAAAAAAAvU/n36UGm0CeI8/s1600/11.jpg
Puasa Sunat Syawal, Ganti & Ziarah


Puasa sunat Syawal sememangnya amat popular di kalangan masyarakat kita hari ini. Dikesempatan ini saya suka menasihatkan semua yang ingin mengamalkan puasa sunat ini agar berhati-hati dari tipu daya syaitan yang kerap berjaya menjadikan seseorang individu yang berpuasa itu bermegah dan riya' dengan amalannya.

" kau , dah hari ker berapa dah?"

"aku dah 5 hari dah ni"

"esok aku raya (sunat syawal)"

Ini adalah antara kata-kata yang kerap didengari di bulan syawal ini.

Ia menjadi seolah-olah satu budaya untuk berlumba menamatkan puasa enam. Ia agak terpuji tetapi ia dicemari oleh habahan-hebahan yang dibuat tentang bilangan hari puasanya bertujuan melihat 'sapa lebih hebat?'.

Amat dibimbangi, tindakan ini bakal menghilangkan seluruh pahala puasa sunatnya. Kerana ia boleh menjadikan seseorang merasa riya, serta memperdengarkan amalan masing-masing yang sepatutnya di sembunyikan khas untuk Allah.

Ziarah & Puasa Sunat

Saya tidak nafikan ada yang terpaksa memberitahu apabila ada rakan yang ajak makan dan menziarahi rumah rakan. Tatkala itu, ia tidaklah terkeji dan masing-masing bertanggung jawab menjaga niat dan hati masing-masing agar tidak timbul perasaan tersebut.

Puasa sunat ini juga tidak sewajarnya menjadi penghalang menerima jemputan rakan-rakan yang membuat rumah terbuka.

Isu Keutamaan Antara Sunat Syawal & Qadha

Selain itu, satu isu yang kerap ditimbulkan berkenaan hal ini adalah tentang penggabungannya dengan puasa ganti ramadhan dan puasa yang mana satu lebih perlu diutamakan.

Jika ada yang bertanya manakah yang lebih baik di antara puasa sunat syawwal dan puasa qadha?. Jawapannya sudah tentu adalah puasa Qadha. Ini terbukti dari hadis Qudsi yang sohih

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

Ertinya : "..dan tidaklah hampir kepadaku seorang hambaKu dengan apa juapun, maka yang lebih ku sukai adalah mereka melaksanakan amalan fardhu/wajib ke atas mereka, dan sentiasalah mereka ingin menghampirkan diri mereka kepadaKu dengan mengerjakan amalan sunat sehinggalah aku kasih kepadanya..." (Riwayat Al-Bukhari, no 6021)

Hadis tadi sebagai asas keutamaan, walau bagaimanapun dari sudut praktikal jawapannya mungkin berbeza menurut keadaan diri seseorang.

Maksudnya begini, jika seseorang itu perlu Qadha puasanya selama 30, berpuluh atau berbelas hari (kerana nifas atau haid yang lama di bulan Ramadan sebagai contoh) dan tubuhnya juga sihat dan di yakini masih kuat. Eloklah ia mengerjakan puasa sunat Syawwal terlebih dahulu di ketika itu . Ini adalah kerana waktu sunnat puasa Syawwal yang singkat berbanding Qadha (sepanjang tahun).

Bagaimanapun harus di ingat, walaupun waktu bagi puasa Qadha adalah panjang, kita tetap tidak pasti adakah kita mampu sampai ke tarikh itu atau ajal menjelang dahulu.

Seseorang yang mati sebelum mengganti puasa Ramadannya tetapi sudah berpuasa sunat Syawwal akan pasti bermasalah kerana ia dikira masih berhutang dengan Allah SWT.

Bagaimanapun seseorang yang mati setelah berjaya menggantikan puasanya tetapi tidak sempat berpuasa sunat Syawwal, pastinya tiada sebarang masalah pun, malah mungkin ia juga mungkin boleh mendapat pahala sunat syawal itu sekali. Berdasarkan sabda Nabi SAW

‏إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة

Ertinya " ... barangsiapa yang beringinan melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, telah di tuliskan oleh Allah baginya pahala penuh, maka jika ia beringinan dan kemudian melakukannya, di tuliskan 10 pahala sehingga 700 kali ganda.." ( Riwayat Al-Bukhari, no 6010)

Kita harus memahami bahawa darjat puasa Qadha adalah lebih tinggi dan tanggungjawab bagi menunaikannya adalah jauh lebih besar dari sunat Syawwal, ini kerana puasa qadha adalah puasa wajib dan merupakan ‘hutang' ibadah dengan Allah berbanding puasa syawwal yang hanyalah sebagai tambahan pahala.

Isu Gabung Sunat & Qadha

Isu menggabungkan puasa qadha dan syawal sememangnya amat popular, pandangan ringkas saya adalah seperti berikut :-

Tidak elok untuk menggabungkan kedua-duanya bagi mereka yang mampu (dari sudut kesihatan tubuh dan lain-lain) untuk memisahkannya. Ini kerana sepengetahuan saya tiada dalil yang specifik membuktikan Nabi SAW pernah melakukannya atau menganjurkan kepada para sahabat untuk menggabungkannya.

Apabila Nabi, sahabat dan salaf soleh tidak melakukannya maka pastinya ia bukanlah amalan yang terpilih dan terbaik kerana pilihan Nabi SAW dan para sahabat selamanya adalah yang terbaik.

Malah terdapat juga hujjah-hujjah yang menyebabkan pandangan yang yang mengharuskan penggabungan ‘qadha dan ganti' itu dipersoalkan, iaitu :-

1. Jika seseorang mengatakan boleh gabung puasa qadha (yang wajib) dengan puasa syawwal (yang sunat) maka sudah tentu selepas ini timbul pula individu yang cuba menggabungkan solat wajib dengan solat sunat, seperti gabungan solat isyak dengan terawih, atau subuh dengan ‘tahiyyatul masjid' atau dengan solat sunat fajar, atau solat jumaat dengan solat sunat ‘tahiyyatul masjid'. Maka ini pasti menyebabkan masalah lain timbul dalam ibadah wajib termasuk rekaan-rekaan pelik seperti solat fardhu subuh campur istikharah dan lain-lain.

2. Menurut Prof. Dr Syeikh Abd Malik as-Sa'dy (ex-Lajnah Fatwa Iraq) dan Prof Dr Mohd ‘Uqlah el-Ibrahim (Jordan) mereka berpendapat bahawa amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan apa-apa amalan wajib atau sunat lain, kerana amalan wajib memerlukan tumpuan khusus yang tidak berbelah bahagi semasa pelaksanaannya dan ia perlu bagi mengangkat tuntutan kewajibannya. Justeru, tindakan menggabungkan ini pasti mengurangkan kesempurnaan hamba dalam menunaikan tuntutan wajib mereka. Wallahu a'lam.

3. Tindakan A'isyah r.a yang melewatkan Qadha pula boleh di jadikan hujjah bahawa beliau mengasingkan kedua-dua puasa Qadha dan Syawwal. Maka inilah yang terpilih sepatutnya. (tidak gabungkan kerana Aisyah r.a tidak menggabungkannya) . Aisyah menyebut :

كأن يكون عليّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجئ شعبان

Ertinya : Kewajiban ke atasku untuk puasa (Qadha) dari puasa Ramdhan, tidaklah aku menggantinya sehingga datang sya'ban" ( Riwayat Muslim, no 101)

4. Amalan wajib (qadha) memerlukan niat yang ‘jazam' (tepat dan pasti) maka tindakan mengabungkan ia dengan niat puasa sunat mungkin boleh merosakkannya kepastiannya. Kerana itulah ulama yang mengizinkannya mencadangkan agar diniat puasa qadha sahaja, adapun syawwal itu dipendam sahaja dengan harapan Allah menerimanya.

Bagaimanapun, ulama yang mencadangkan ini jelas menyatakan bahawa tindakan menggabungkannya tetap mengurangkan pahala sunat syawwal ini kerana tidak diniat dan tidak dilakukan sepenuhnya (Hasyiah As-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Syeikh Zakaria Al-Ansary, 1/427; naqal dari Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, Atiyyah Saqr, 2/23)

5. Malah ada pula yang berhujjah bahawa amalan sunat tidak boleh ditunaikan sebelum amalan fardu. Demikian menurut Syeikh Abu Raghib al-Asfahani, Syeikh Ihsan Muhammad 'Aayish al-'Utaibi dan juga di sebutkan oleh Dr Yusof Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Awalwiyyat. Ini ada asasnya kerana berdasarkan hadith Nabi SAW

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر

Ertinya: "Barangsiapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari dari Syawwal (puasa) maka ia adalah seperti (pahala) puasa ad-Dahr (setahun)" (Riwayat Al-Bukhari, no 6502).

6. Kita dapat melihat penggunaan ‘fe'il madhi' iaitu ‘past tense' bagi puasa Ramadan, mungkin sahaja boleh membawa makna sesiapa yang belum lengkap puasa Ramadannya perlulah melengkapkan dahulu, kemudian barulah mereka layak bagi mendapat peruntukan pahala sunat Syawwal.

7. Hujjah ulama yang mengharuskannya adalah hadith

" Sesungguhnya amalan itu berdasarkan kepada niat, dan bagi seseorang apa yang diniatkan." (Riwayat Bukhari, no 1, 1/12)

Ia dilihat agak umum, memang benar apa yang diniatkan adalah penting, tetapi niat mempunyai kaedah dan cara-caranya bagi diterima, contohnya seperti niat solat yang di cadangkan di dalam mazhab Syafie dimulakan semasa lafaz takbiratul ihram di sebut, jika tidak niat itu tidak dikira. (Rujuk Al-umm, hlm 78, cet Baytul Afkar; Rawdhah At-Tolibin, An-Nawawi, cet Baytul Afkar, hlm 103).

Justeru, niat juga ada displinnya dan tidak boleh di buat sesuka hati di dalam ibadah.

Kesimpulan

Kesimpulan dalam yang mengutarakan perbincangan yang terbatas ini : Elok sangat tidak digabungkan dan elok sangat didahulukan yang wajib (qadha) daripada sunat (syawwal);

Pandangan yang membolehkan saya anggap sebagai rukhsah "keringanan" bagi mereka yang mempunyai kesukaran kerana uzur dan tidak mampu untuk mengasingkannya. Antara ulama yang membolehkan untuk menggabungkannya adalah beberapa ulama dari mazhab Syafie (Mughni al-Muhtaj, 1/602), Assembly of Muslim Jurists in America (AMJA), Syeikh Atiyyah Saqar, panelis fiqh Islam online.net dan beberapa yang lain.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/
“Puasa Ramadhan pahalanya menyamai sepuluh bulan. Puasa enam hari di bulan Syawal pahalanya menyamai dua bulan. Dengan itu seolah-olah puasa sepanjang tahun”. (Ahmad dan Ibn Hibban)

Jumaat, 10 September 2010

Every night and every dayEvery night and every day
Every night and every day
Never forget to say
La ilaha illa Allah
Nothing worthy of worship except Allah


When you’re walking down the street
Use your time and repeat
And say with every heartbeat
La ilaha illa Allah

Chorus

To be able to defeat
Shaytan and his deceit
Ask Allah for help and repeat
La ilaha illa Allah

Chorus

If we want to succeed
We must purify our creed
Obey Him in every deed
La ilaha illa Allah

Chorus

To become completely freed
From your envy and your greed
In your heart plant the seed of
La ilaha illa Allah

Chorus

Lyrics: Bara Kherigi
Arrangement: Sami Yusuf
Producer: Sami Yusuf


Khamis, 9 September 2010

Solat Hari Raya Aidilfitri

kadraya05.jpg


Cara mengerjakan Solat Hari Raya Aidilfitri

Cara mengerjakannya:

Sebelum menunaikan solat hari raya

kita disunatkan mandi Hari Raya:Lafaz Niatnya:نويت الغسل لعيد الفطر/لعيدالاضحى/ سنة لله تعلىNAWAITUL GHUSLA LI I’DIL FITRI / I’DIL ADHA /SUNNATALLILAHI TAA’LA


“Sahaja aku mandi sunat

hari raya fitrah/ hari raya adha (korban)

kerana Allah S.W.T. Taa’la”.1. Lafaz Niat Solat Hari Raya Aidilfitri :
أُصَّلِي سُنَّةَ لِعيدِ الْفِطْرِ/لعيدالاضحى/ رَكْعَتَيْنِ أدأً مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى . الله اكبر

USSALLI SUNNATA LII’DIL FITRI /LI I’DIL ADHA/

RAKA’TAINI ADAAN MA’MUMAN LILLAHI TAA’LA. ALLAHU AKBAR.“Sahaja aku sembahyang sunat i’dil fitri/hari raya adha (korban)

dua rakaat maa’ mum kerana Allah Taa’la”2. Pada rakaat pertama :-

i) Baca doa Iftitah

ii) Bertakbir tujuh kali

iii) diselangi dengan Tasbih sebanyak enam kali:

Bacaannya:

سبحان الله والحمد الله ولآ إله إلا الله والله اكبر

SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH

WALAA ILA HA ILLALLAH WALLAHU AKBAR

“ Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah,

tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar”

iv) Baca Surah Al Fatihah, Surah Al Qaf, atau Surah Al- Aa’la

3. Pada Rakaat Kedua :-

i) Takbir Lima Kali

ii) Diselangi dengan tasbih sebanyak empat kali :-

سبحان الله والحمد الله ولآ إله إلا الله والله اكبر

SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH

WALAA ILA HA ILLALLAH WALLAHU AKBAR

“ Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah,

tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar”

iii) Baca Surah Al Fatihah, surah Al Ghasiyah

4. Khutbah hari Raya
Adab Menyambut AidilfitriAndai jarak tak kuasa berjabat,
setidaknya kata masih dapat terungkap.

Untuk setiap tutur yang khilaf,
Untuk setiap perangai yang berbekas,

Jika hati sebening air,
jangan biarkan keruh.

Jika hati seputih awan,
jangan biarkan mendung.

Jika hati seindah bulan,
hiasi ia dengan iman.


Jika raga tak bisa bersua.
Bila ada kata membekas luka.


Jika mataku pernah pancarkan
cahaya yang begitu terik
(pandangan yg tidak menyenangkan),


Jika lidahku
pernah lontarkan kata
yang menyayat hatiSemoga pintu maaf masih terbuka.
Mohon maaf atas segala kesalahan

Untuk segenap kerak hati yang tak kunjung luruh,
Kupinta maaf dengan sepenuh jiwa, seikhlas hati…


Indahnya Ramadhan

lebih terasa dengan hadirnya hari kemenangan,

indahnya hati,

kian terasa dengan saling memaafkan.

Taqaballah hu minna wa minkum.

Syiamana wa syiamakum

Minal Aidzin wal FaizinSELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI.
Maaf Zahir dan Batin.kadray2.jpg
Sebagai hadiah kemenangan orang-orang Islam dalam perjuangan mengengkang hawa nafsu di bulan Ramadhan Allah Subhanahu wa Ta‘ala membalasnya dengan satu hari yang dinamakan ‘Idulfitri atau Hari Raya Fitrah, di mana Allah Subhanahu wa Ta‘ala menghalalkan mereka berbuka puasa dan mengharamkan berpuasa pada hari tersebut.

Dalam keghairahan menyambut Hari Raya yang mulia adalah wajar ianya disambut mengikut lunas- lunas yang digariskan oleh Syara‘ dan tidak dicampurbaurkan dengan perkara-perkara yang dilarang atau yang diharamkan. Hari Raya memang tidak boleh disamakan dengan sambutan perayaan- perayaan yang lain, kerana ianya merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta‘ala khusus kepada hamba- hamba yang beribadat dan berjuang melawan hawa nafsu sepanjang bulan Ramadhan.

Apakah adab-adab dan perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika menyambut kedatangan Hari Raya?

Banyak fadilat atau kelebihan yang terdapat pada malam Hari Raya. Oleh sebab itu, di antara adab-adab dan perkara-perkara sunat yang telah digariskan oleh Syara‘ untuk kita melakukannya ialah menghidupkan malam Hari Raya itu dengan melakukan amal-amal ibadat seperti mendirikan sembahyang fardhu secara berjemaah, melakukan sembahyang sunat, bertakbir, memanjatkan doa ke hadrat Ilahi dan melakukan apa- apa jua bentuk perkara yang berkebajikan.

Al-Imam Al-Syafie Rahimahullahu Ta‘ala telah menegaskan bahawa malam Hari Raya itu adalah di antara malam-malam yang mudah diperkenankan doa, sebagaimana beliau berkata di dalam kitabnya Al-Umm: "Telah sampai kepada kami bahawasanya pernah dikatakan, sesungguhnya doa itu sungguh mustajab pada lima malam; malam Jumaat, malam Hari Raya Adha, malam Hari Raya Fitrah, awal malam Rajab dan malam Nisfu Sya‘ban.

Perlu diingat juga, kelebihan menghidupkan malam Hari Raya itu tidak akan diperolehi melainkan dengan mengisi dan menghidupkan sebahagian besar malam tersebut, sebagaimana mengikut pendapat yang shahih.

Kemeriahan Hari Raya lebih dirasai apabila laungan takbir bergema. Namun begitu, tidak bermakna takbir itu semata-mata untuk memeriahkan suasana tetapi lebih dari itu, ianya lebih bersifat untuk melahirkan rasa kesyukuran dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Allah memerintahkan kepada kita mengakui akan kebesaran dan keagunganNya dengan mengucapkan takbir.

Ucapan takbir pada malam Hari Raya itu merupakan ibadah yang kita lakukan untuk melepaskan Ramadhan dan untuk menyambut kedatangan ‘Idulfitri. Oleh sebab itu, disunatkan kepada kita mengucapkan takbir dengan mengangkat suara, bermula waktunya dari terbenam matahari malam Hari Raya sehingga imam mengangkat takbiratul ihram sembahyang Hari Raya. Firman Allah Ta‘ala:

Tafsirnya: "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

(Surah Al-Baqarah : 185)

Di pagi Hari Raya pula disunatkan mandi kerana Hari Raya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas dan Al-Fakih bin Sa‘d Radhiallahu ‘anhum bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan mandi pada Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Adha. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah.

Di samping itu disunatkan juga memakai pakaian yang sebagus-bagusnya, memakai harum-haruman dan menghilangkan segala bau-bau yang tidak elok. Tidak kira sama ada orang itu hendak keluar pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang Hari Raya ataupun duduk sahaja di rumah, kerana hari tersebut merupakan hari untuk berhias-hias dan berelok-elok. Diriwayatkan daripada Ja‘far bin Muhammad daripada bapanya daripada datuknya:

Maksudnya: "Bahawasanya Shallallahu ‘alaihi wasallam memakai kain yang bergaris-garis (untuk diperselimutkan pada badan) pada setiap kali Hari Raya."

(Hadits riwayat Al-Syafi‘e dan Al-Baghawi)

Sebelum keluar pergi ke masjid untuk menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Fitrah disunatkan makan dan minum terlebih dahulu kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan daripada Anas Radhiallahu ‘anhu, beliau berkata:

Maksudnya: "Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak keluar pada waktu pagi Hari Raya Fitrah sehingga Baginda makan (terlebih dahulu) beberapa biji tamar dan Baginda memakannya dalam bilangan ganjil."

(Hadits riwayat Al-Bukhari dan Ahmad)

Selain itu, Hari Raya merupakan hari kemenangan dan kegembiraan, maka sebab itu disunatkan bagi sesama muslim saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain dengan mengucapkan:

Ertinya: "Semoga Allah menerima daripada kita dan menerimaNya daripada awak."

Daripada Jubair bin Nufair, di mana beliau merupakan salah seorang Tabi‘en (orang-orang yang datang setelah Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam) telah berkata (maksudnya): "Sahabat- sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam apabila mereka berjumpa di Hari Raya, setengahnya mengucapkan kepada setengah yang lain:

Ertinya: "Semoga Allah menerima daripada kami dan menerimaNya daripada awak."

Menurut pandangan jumhur ulama bahawa mengucapkan tahniah di Hari Raya merupakan sesuatu perkara yang disyari‘atkan di dalam Islam.

Al-Imam Al-Qalyubi menaqalkan daripada Al-Imam Ibnu Hajar bahawa memberi atau mengucapkan tahniah pada hari-hari raya, bulan-bulan dan tahun- tahun (kerana ketibaannya) merupakan perkara yang disunatkan. Al-Imam Al-Baijuri mengatakan: Inilah yang yang dii‘timadkan.(Al-Mausu‘ah Al-Fiqhiyyah, Juz 14, m.s. 100)

Manakala itu pula, amalan saling ziarah menziarahi rumah terutama sekali saudara mara terdekat dan sahabat handai merupakan suatu tradisi yang sentiasa diamalkan ketika menyambut Hari Raya. Amalan ini juga sebenarnya termasuk di dalam perkara yang digemari dan disyariatkan di dalam Islam.

Dalil yang menunjukkan pensyariatannya sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah Radhiallahu ‘anha, beliau berkata:

Maksudnya: "Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam masuk kepadaku, dan di sisiku ada dua orang anak perempuan yang menyanyi dengan nyanyian Bu‘ats. Lalu Baginda baring di atas hamparan dan memalingkan mukanya, dan kemudian Abu Bakar masuk, lalu mengherdikku dengan berkata: "Seruling syaitan di sisi (di tempat) Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam!" Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menghadap kepada Abu Bakar lalu berkata: "Biarkan mereka berdua itu." Melalui riwayat Hisyam Baginda menambah: "Wahai Abu Bakar, masing-masing kaum ada hari rayanya, dan hari ini adalah Hari Raya kita."

(Hadits riwayat Al-Bukhari)

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani menerangkan di dalam kitabnya Fath Al-Baari bahawa kedatangan atau masuknya Abu Bakar Radhiallahu ‘anhu ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menunjukkan seolah-olah Abu Bakar Radhiallahu ‘anhu datang sebagai pengunjung atau penziarah selepas masuknya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam ke dalam rumah Baginda.

(Al-Fath Al-Baari, Juz 3, m.s. 116 & Al-Mausu‘ah Al-Fiqhiyyah, Juz 31, m.s. 117)

Sehubungan dengan perkara ziarah menziarahi ini, adalah ditekankan kepada orang yang pergi berziarah supaya sentiasa komited terhadap etika ziarah yang ditetapkan oleh Islam. Umpamanya hendaklah meminta izin atau memberi salam sebelum masuk, tidak menghadapkan muka langsung ke arah pintu, menjaga adab kesopanan ketika berada di dalam rumah orang yang diziarahi, memilih waktu yang sesuai untuk berziarah dan sebagainya.

Dalam keghairahan menyambut Hari Raya, perlu diingat jangan sekali-kali sampai lupa kewajipan kita kepada Allah Ta‘ala iaitu mendirikan sembahyang fardhu, dan kerana terlalu seronok jangan pula adanya berlaku perlanggaran batasan-batasan agama.

Apa yang di harapkan daripada sambutan Hari Raya sebenarnya bukannya semata-mata kegembiraan atau keseronokan tetapi yang lebih penting dan lebih utama lagi ialah mendapatkan keberkatan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Semoga kita semuanya mendapat keberkatan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta‘ala kerana menghidupkan, membesarkan dan mengagungkan Hari Raya Idulfiri.

i_mh3.jpg (68995 bytes)

Sumber :raya-kad1.jpg


Panduan Amalan Sunat Aidilfitri


Solat

1. Diriwayatkan dari Abu Said, ia berkata : Adalah Nabi (S.A.W.). pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha keluar ke mushalla ( padang untuk solat ), maka pertama yang beliau kerjakan adalah solat, kemudian setelah selesai beliau berdiri menghadap kepada manusia sedang manusia masih duduk tertib pada Saf mereka, lalu beliau memberi nasihat dan wasiat (khutbah ) apabila beliau hendak mengutus tentera atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah beliau putuskan, beliau perintahkan setelah selesai beliau pergi. (H.R. : Al-Bukhary dan Muslim )

2. Telah berkata Jaabir (R.A.): Saya menyaksikan solat 'ied bersama Nabi (S.A.W.). Beliau memulai solat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah, setelah selesai beliau berdiri bertekan atas Bilal, lalu memerintahkan manusia supaya bertaqwa kepada Allah, mendorong mereka untuk taat, menasihati manusia dan memperingatkan mereka, setelah selesai beliau turun mendatangi saf wanita dan selanjutnya beliau memperingatkan mereka. (H.R : Muslim )

3. Diriwayatkan dari Ibnu Umar (R.A.). ia berkata : Umar mendapati pakaian tebal dari sutera yang dijual, lalu beliau mengambilnya dan membawa kepada Rasulullah (S.A.W.). lalu berkata : Ya Rasulullah belilah pakaian ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan untuk menerima utusan. Maka beliaupun menjawab : Sesungguhnya pakaian ini adalah bagian orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat (yakni orang kafir). ( H.R Bukhary dan Muslim )

4. Diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah (R.A.). ia berkata : Rasulullah (S.A.W.). memerintahkan kami keluar pada Aidilfitri dan Aidiladha semua gadis-gadis, wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang tinggal dalam kamarnya. Adapun wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari mushalla (tempat solat 'ied ), mereka meyaksikan kebaikan dan mendengarkan dakwah kaum muslimin (mendengarkan khutbah ). Saya berkata : Yaa Rasulullah bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai jilbab? Beliau bersabda: Supaya saudaaranya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya. (H.R : Jama'ah)

5. Diriwayatkan dari Anas bin Malik (R.A.). ia berkata : Adalah Nabi (S.A.W.). Tidak berangkat menuju mushalla kecuali beliau memakan beberapa biji kurma, dan beliau memakannya dalam jumlah bilangan ganjil. (H.R. : Al-Bukhary dan Muslim )

6. Diriwayatkan dari Burayaidah (R.A.). ia berkata : Adalah Nabi (S.A.W.) keluar untuk solat Aidilfitri sehingga makan terlebih dahulu dan tidak makan pada solat Aidiladha sehingga beliau kembali dari solat 'ied. ( H.R : Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ahmad)

7. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas (R.A.). ia berkata : Bahwasanya Nabi (S.A.W.). keluar untuk solat Aidilfitri dua raka'at, tidak solat sunah sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. (H.R : Bukhary dan Muslim )


8. Diriwayatkan dari Jaabir (R.A.). ia berkata : Adalah Nabi (S.A.W.) apabila keluar untuk solat 'ied ke mushalla, beliau menyelisihkan jalan (yakni waktu berangkat melalui satu jalan dan waktu kembali melalui jalan yang lain ). (H.R : Bukhary )

9. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair Arrahbiyyi (R.A.). ia berkata : Sesungguhnya Abdullah bin Busri seorang sahabat nabi (S.A.W.). keluar bersama manusia untuk solat Aidilfitri atau Aidiladha, maka beliau mengingkari keterlambatan imam, lalu berkata : Sesungguhnya kami dahulu ( pada zaman Nabi (S.A.W.) pada jam-jam seperti ini sudah selesai mengerjakan solat 'ied. Pada waktu ia berkata demikian adalah pada solat Dhuha. (H.R. : Abu Daud dan Ibnu Majah)

10. Diriwayatkan dari Abi Umair bin Anas, diriwayatkan dari seora)ng pamannya dari golongan Anshar, ia berkata: Mereka berkata: Karena tertutup awan maka tidak terlihat oleh kami hilal Syawal, maka pada pagi harinya kami masih tetap puasa, kemudian datanglah satu kafilah berkendaraan di akhir siang, mereka bersaksi di hadapan asulullah (S.A.W.).bahawa mereka kelmarin melihat hilal. Maka Rasulullah (S.A.W.). memerintahkan semua manusia ( ummat Islam ) agar berbuka pada hari itu dan keluar menunaikan solat 'ied pada hari esoknya. (H.R. : Lima kecuali At-Tirmidzi)


11. Diriwayatkan dari Azzuhri, ia berkata : Adalah manusia (para) sahabat) bertakbir pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat solat 'ied sampai mereka tiba di mushalla ( tempat solat 'ied ) dan terus bertakbir sampai imam datang, apabila imam telah datang, mereka diam dan apabila imam bertakbir maka merekapun ikut bertakbir. (H.R.: Ibnu Abi Syaibah)

12. Diriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud (R.A.). bertakbir pada hari-hari tasyriq dengan lafadz sbb: (artinya): Allah maha besar, Allah maha besar, tidak ada Illah melainkan Allah dan Allah maha besar, Allah maha besar dan bagiNya segala puji. (H.R. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih )

13. Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, ia berkata : Sesungguhnya Nabi (S.A.W.). bertakbir pada solat 'ied dua belas kali takbir. dalam raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at yang kedua lima kali takbir dan tidak solat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya. (H.R. : Amad dan Ibnu Majah )

14. Diriwayatkan dari Samuroh, ia berkata: Adalah Nabi (S.A.W.). dalam solat kedua hari raya beliau membaca: Sabihisma rabbikal A'la dan hal ataka haditsul ghosiah. (H.R. : Ahmad )

15. Diriwayatkan dari Abu Waqid Allaitsi, ia berkata : Umar bin Khaththab telah menanyakan kepadaku tentang apa yang dibaca oleh Nabi (S.A.W.). Waktu solat 'ied . Aku menjawab : beliau membaca surah (qtarabatissa' ah ) dan ( Qaaf walqur'anul majid). (H.R. : Muslim )

16. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqom (R.A.). ia berkata : Nabi (S.A.W.). Mendirikan solat 'ied, kemudian beliau memberikan ruhkshah / kemudahan dalam menunaikan solat Jumaat, kemudian beliau bersabda : Barang siapa yang mahu solat Jumaat, maka kerjakanlah. (H.R. : Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi )

17. Diriwayatkan dari Abu Hurairah (R.A.). bahwasanya Nabi (S.A.W.). bersabda pada hari kamu ini, telah berkumpul dua hari raya (hari Jumaat dan hari raya), maka barang siapa yang suka solat Jum'at, maka solatnya diberi pahala sedang kami akan melaksanakan solat Jum'at. (H.R: Abu Daud )

KESIMPULAN

Hadits-hadits tersebut memberi pelajaran kepada kita tentang adab-adab solat hari raya sbb : Pakaian pada saat mendirikan solat kedua hari raya disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus. (Dalil: 3 )Makan

a. Sebelum berangkat solat Aidilfitri disunnahkan makan terlebih dahulu, jika terdapat beberapa butir kurma, jika tidak ada maka makanan apa saja.

b. Sebaliknya pada Aidiladha, disunahkan tidak makan terlebih dahulu sampai selesai solat Aidiladha. (Dalil: 5 dan 6 )

Mendengungkan takbir

a. Pada hari raya Aidilfitri, takbir didengungkan sejak keluar dari rumah menuju ke tempat solat dan sesampainya di tempat solat terus dilanjutkan takbir didengungkan sampai solat dimulai. (Dalil : 11 )

b. Pada hari raya Aidiladha, takbir boleh didengungkan sejak Shubuh hari Arafah (9 Dzul Hijjah ) hingga akhir hari tasyriq ( 13 Dzulhijjah ). (Dalil: 12)

Jalan yang dilalui Disunnahkan membedakan jalan yang dilalui waktu berangkat solat hari raya dengan jalan yang dilalui di waktu pulang dari solat 'ied ( yakni waktu berangkat melalui satu jalan, sedang waktu pulang melalui jalan yang lain ). (Dalil: 8 )

Bila terlambat mengetahui tibanya hari raya Apabila datangnya berita tibanya hari raya sudah tengah hari atau petang hari, maka hari itu diwajibkan berbuka sedang pelaksanaan solat hari raya dilakukan pada hari esoknya. (Dalil : 10 )

Yang menghadiri solat sunat Aidilfitri


Solat 'ied disunnahkan untuk dihadiri oleh orang dewasa, baik lelaki maupun wanita, baik wanita yang suci dari haid maupun wanita yang sedang haid dan juga kanak-kanak baik laki-laki maupun wanita. Wanita yang sedang haid tidak ikut solat, tetapi hadir untuk mendengarkan khutbah 'ied. (Dalil: 4 )Tempat solat sunat aidilfitri

Solat 'ied lebih afdhal (utama) diadakan di mushalla iaitu suatu padang yang di sediakan untuk solat 'ied, kecuali ada uzur hujan maka solat diadakan di masjid. Mengadakan solat 'ied di masjid pada hal tidak ada hujan sementara lapangan (padang ) tersedia, maka ini kurang afdhal karena menyelisihi amalan Rasulullah (S.A.W.). yang selalu mengadakan solat 'ied di mushalla (padang tempat solat ), kecuali sekali dua kali beliau mengadakan di masjid karena hujan. (Dalil: 1 dan 8 )

Cara solat sunat aidilfitri

a. solat 'ied dua rakaat, tanpa azan dan iqamah dan tanpa solat sunnah sebelumnya dan sesudahnya. (Dalil: 1,2 dan 7 )

b. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihraam sebelum membaca Al-Fatihah, ditambah 7 kali takbir. Sedang pada raka'at yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah dengan takbir lima kali. (Dalil: 13 )

c. Setelah membaca Fatihah pada rakaat pertama di sunnahkan membaca surah (sabihisma rabbikal a'la/surat ke 87 ) atau surat iqtarabatissa' ah / surat ke 54 ). Dan setelah membaca Al-Fatihah pada raka'at yang kedua disunnahkan membaca surat (Hal Ataka Haditsul Ghaasyiyah/surat ke 88 ) atau membaca surat (Qaaf walqur'anul majid/surat ke 50 ).(Dalil : 15)

d. Setelah selesai solat, imam berdiri menghadap makmum dan berkhutbah memberi nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat, atau perintah-perintah penting.

e. Khutbah hari raya ini boleh diadakan khusus untuk laki-laki kemudian khusus untuk wanita.

f. Khutbah hari raya ini tidak diselingi duduk. (Dalil: 1 dan 2 )

Waktu solat

Solat 'ied diadakan setelah matahari naik, tetapi sebelum masuk waktu solat Dhuha. (Dalil: 9 )

Hari raya jatuh pada hari Jum'at. Bila hari raya jatuh pada hari Jum'at, maka solat Jum'at menjadi sunnah, boleh diadakan dan boleh tidak, tetapi untuk pemuka umat atau imam masjid jami' sebaiknya tetap mengadakan solat Jum'at. (dalil: 16 dan 17 )

Sumber :

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...