:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Ahad, 28 April 2013

حسبي ربي جل اللهحسبي ربي جل الله
ما في قلبي غير الله
نور محمد صلى الله
لا اله الا الله


Cukuplah Bagiku HanyaMu ALLAH

Tiada Di Hatiku Melainkan ALLAH

Cahaya Muhammad Pesuruh ALLAH

Tiada Tuhan Melainkan ALLAH

Jumaat, 26 April 2013

Mutiara Hadis
Daripada Ibnu Masud r.a
telah berkata bahawa Rasulullah s.a.w
telah bersabda/;


" Barangsiapa membaca
 satu huruf daripada Kitabullah 
maka baginya satu kebajikan
 dan setiap kebajikan 
sepuluh kali gandanya.
 Aku tidak mengatakan 
Alif Laam Miim satu huruf
 tetapi Alif satu huruf, 
Lam satu huruf dan Mim satu huruf. "

 

 SURAH-SURAH DALAM AL-QURAN

Nombor SurahNama SurahBilangan AyatTempat Turun AyatTertib Penurunan Ayat
1 Al-Faatihah 7 Makkiyyah 5
2 Al-Baqarah 286 Madaniyyah 87
3 Al-Imraan 200 Madaniyyah 89
4 An-Nisaa' 176 Madaniyyah 92
5 Al-Maa'idah 120 Madaniyyah 112
6 Al-An'aam 165 Makkiyyah 55
7 Al A'Raf 206 Makkiyyah 39
8 Al-Anfaal 75 Madaniyyah 88
9 At-Taubah 129 Madaniyyah 113
10 Yunus 109 Makkiyyah 51
11 Hud 123 Makkiyyah 52
12 Yusuf 111 Makkiyyah 53
13 Ar-Ra'd 43 Madaniyyah 96
14 Ibrahim 52 Makkiyyah 72
15 Al-Hijr 99 Makkiyyah 54
16 An-Nahl 128 Makkiyyah 70
17 Al- Israa' 111 Makkiyyah 50
18 Al-Kahfi 110 Makkiyyah 69
19 Maryam 98 Makkiyyah 44
20 Taha 135 Makkiyyah 45
21 Al-Anbiyaa' 112 Makkiyyah 73
22 Al-Hajj 78 Madaniyyah 103
23 Al-Mu'minuun 118 Makkiyyah 74
24 An-Nur 64 Madaniyyah 102
25 Al-Furqaan 77 Makkiyyah 42
26 Asy-Syu'araa' 227 Makkiyyah 47
27 An-Naml 93 Makkiyyah 48
28 Al-Qasas 88 Makkiyyah 49
29 Al-'Ankabuut 69 Makkiyyah 85
30 Ar-Ruum 60 Makkiyyah 84
31 Luqman 34 Makkiyyah 57
32 As-Sajdah 30 Makkiyyah 75
33 Al-Ahzaab 73 Madaniyyah 90
34 Saba' 54 Makkiyyah 58
35 Faatir 45 Makkiyyah 43
36 Yaa siin 83 Makkiyyah 41
37As-Saaffaat 182 Makkiyyah 56
38 Saad 88 Makkiyyah 38
39 Az-Zumar 75 Makkiyyah 59
40 Al Mu'min 85 Makkiyyah 60
41 Fussilat 54 Makkiyyah 61
42 Asy Syura 53 Makkiyyah 62
43 Az-Zukhruf 89 Makkiyyah 63
44 Ad-Dukhaan 59 Makkiyyah 64
45 Al-Jaathiyah 37 Makkiyyah 65
46 Al-Ahqaaf 35 Makkiyyah 66
47 Muhammad 38 Madaniyyah 95
48 Al-Fat-h 29 Madaniyyah 111
49 Al-Hujuraat 18 Madaniyyah 106
50 Qaaf 45 Makkiyyah 34
51 Adz-Dzaariyaat 60 Makkiyyah 67
52 At-Tuur 49 Makkiyyah 76
53 An-Najm 62 Makkiyyah 23
54 Al-Qamar 55 Makkiyyah 37
55 Ar-Rahmaan 78 Madaniyyah 97
56 Al-Waaqi'ah 96 Makkiyyah 46
57 Al-Hadiid 29 Madaniyyah 94
58 Al-Mujaadalah 22 Madaniyyah 105
59 Al-Hasyr 24 Madaniyyah 101
60 Al-Mumtahanah 13 Madaniyyah 91
61 As-Saff 14 Madaniyyah 109
62 Al-Jumu'ah 11 Madaniyyah 110
63 Al-Munaafiquun 11 Madaniyyah 104
64 At-Taghaabun 18 Madaniyyah 108
65 At-Talaaq 12 Madaniyyah 99
66 At-Tahriim 12 Madaniyyah 107
67 Al-Mulk 30 Makkiyyah 77
68 Al-Qalam 52 Makkiyyah 2
69 Al-Haaqqah 52 Makkiyyah 78
70 Al-Ma'aarij 44 Makkiyyah 79
71 Nuh 28 Makkiyyah 71
72 Al-Jinn 28 Makkiyyah 40
73 Al-Muzzammil 20 Makkiyyah 3
74 Al-Muddaththir 56 Makkiyyah 4
75 Al-Qiyamah 40 Makkiyyah 31
76 Al-Insaan 31 Madaniyyah 98
77 Al- Mursalaat 50 Makkiyyah 33
78 An-Naba' 40 Makkiyyah 80
79 An-Naazi'aat 46 Makkiyyah 81
80 'Abasa 42 Makkiyyah 24
81 At-Takwiir 29 Makkiyyah 7
82 Al- Infitaar 19 Makkiyyah 82
83 Al-Mutaffifiin 36 Makkiyyah 86
84 Al-Insyiqaaq 25 Makkiyyah 83
85 Al-Buruuj 22 Makkiyyah 27
86 At-Taariq 17 Makkiyyah 36
87 Al-A'laa 19 Makkiyyah 8
88 Al-Ghaasyiyah 26 Makkiyyah 68
89 Al-Fajr 30 Makkiyyah 10
90 Al-Balad 20 Makkiyyah 35
91 Asy-Syams 15 Makkiyyah 26
92 Al-Lail 21 Makkiyyah 9
93 Adh-Dhuha 11 Makkiyyah 11
94 Al-Insyiraah 8 Makkiyyah 12
95 At-Tiin 8 Makkiyyah 28
96 Al-'Alaq 19 Makkiyyah 1
97 Al-Qadr 5 Makkiyyah 25
98 Al-Bayyinah 8 Madaniyyah 100
99 Az-Zalzalah 8 Madaniyyah 93
100 Al- 'Aadiyaat 11 Makkiyyah 14
101 Al-Qaari'ah 11 Makkiyyah 30
102 At-Takaathur 8 Makkiyyah 16
103 Al- 'Asr 3 Makkiyyah 13
104 Al- Humazah 9 Makkiyyah 32
105 Al- Fiil 5 Makkiyyah 19
106 Quraisy 4 Makkiyyah 29
107 Al- Maa'uun 7 Makkiyyah 17
108 Al- Kauthar 3 Makkiyyah 15
109 Al Kaafiruun 6 Makkiyyah 18
110 An Nasr 3 Madaniyyah 114
111 Al- Masad 5 Makkiyyah 6
112 Al- Ikhlaas 4 Makkiyyah 22
113 Al- Falaq 5 Makkiyyah 20
114 An- Naas 6 Makkiyyah 21
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...