:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Khamis, 26 Mei 2011

Kumpulan KebaikanDaripada Abu Hurairah r.a, daripada Nabi SAW

bersabda maksudnya:

“Sesiapa yang melepaskan sesuatu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan hari Akhirat dan sesiapa melapangkan seorang yang berada di dalam kesempitan Allah akan melapangkan untuknya di dunia dan di akhirat dan sesiapa yang menutup keburukan saudaranya maka Allah akan menutup keburukannya di dunia dan akhirat dan Allah pasti menolong hamba-Nya selagi mana hambanya menolong saudaranya. Dan sesiapa mengikuti satu jalan untuk mencari ilmu Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Tidak berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah dan saling belajar dan mengajar antara satu sama lain melainkan turunlah ketenangan atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut (nama-nama) mereka di sisi-Nya. Dan sesiapa yang kurang amalannya maka nasab (keturunannya) tidak akan dapat menyempurnakannya.”(Muslim)Huraian:


Masyarakat Islam adalah seperti satu jasad yang setiap anggota akan merasai apa yang dirasai oleh orang lain malah mereka juga bersama-sama berkongsi kegembiraan. Maka antara yang menjadi kewajipan penting seorang Muslim ialah agar segera melepaskan kesempitan yang dialami oleh saudaranya.

Dengan cara ini masyarakat yang sempurna dan tolong-menolong dapat diwujudkan. Sebaliknya mencari-cari keburukan orang lain dan menyebarkannya pula adalah satu tanda kemunafikan kerana disebabkan perkara tersebut sesuatu kejahatan yang dilakukan itu boleh menjadi pemangkin kepada orang yang sepertinya agar lebih agresif dan liar dengan kejahatan hingga seluruh masyarakat menjadi rosak. Sesungguhnya balasan Allah SWT kepada makhluk-Nya adalah dalam bentuk yang menyerupai amalan yang dilakukan itu.
_§1_______________________ ____________1§§¶¶_ _________1¶¶¶¶¶§¶¶1_____________________ ________¶¶¶¶§§§§§¶¶§____________________ _______¶¶§§§§§§§§§¶¶§___________________ _______1¶¶§§§§§§§§§¶¶1__________________ ________¶¶§§§§§§§§§§¶¶¶_________________ _________¶¶§§§§§§§§§§¶1_________________ __________¶¶§§§§§§§§¶¶§_________________ ___________¶¶§§§§§§§¶¶¶_________________ ____________¶§§§§§§¶¶___________________ ____________¶§§§§§§¶_________________¶1_ _________1¶¶§§§§§§§¶J_______________§¶¶_ ________§¶¶¶§§§§§§§¶¶_____________¶¶¶¶1_ _______¶¶§§§§§§§§§§§¶¶__________1¶¶¶¶___ ______¶¶§§§§§§§§§§§§§¶1______§¶¶¶¶¶¶____ _____1¶§§§§§§§§§§§§§§¶§_____¶¶¶§¶§¶1____ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§¶¶§1§¶¶§§§§¶§_____ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶§§§§¶¶§______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶1_______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶1________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶__________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1___________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶§_____________ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§¶1________________ _____¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶________________ _____¶§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶_______________ ____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶1_____________ ____§¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶1__________ ____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1_______ _____¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1____ ______¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶1_ _____1¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶¶1 ____¶¶¶¶§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶§§§§§§§§§§§¶§ _1¶1_____________11111111§§§§§§§§§§§§§JJ_YA ALLAH AMPUNKANLAH SEGALA DOSAKU,

amin..(-_-)


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...