:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Selasa, 28 September 2010

Al-Quran-Kewajipan selepas Ramadhan


http://1.bp.blogspot.com/_u56DL-Y0BsY/TJcHyuoJDcI/AAAAAAAAAPE/gDK5qH5V5j4/s1600/img7x7.jpg


Kedudukan al-Qur’an dan Kewajipan Kita Selepas Ramadhan


Oleh kerana peri pentingnya al-Quran di dalam kehidupan umat Islam, Allah telah memerintahkan nabi dan umat supaya berpegang teguh dengannya. Ini kerana al-Quran adalah sumber kemuliaan , ketinggian, kesucian, kepimpinan dan kemenangan umat. Firman Allah:

“Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. (Az-Zukhruf: 43-44)

Umat akan terus kuat dan teguh di hadapan musuh selagi berpegang teguh dengan al-Quran dan petunjuk nabi saw. Di dalam hadith disebutkan sabda nabi saw:

“Aku tinggalkan kamu selagimana kamu berpegang teguh dengannya pastilah kamu tidak akan sesat selama-lamanya iatu Kitab Allah dan Sunnahku”. (Muslim)
1. Al-Quran adalah kitab hidayah

Firman Allah di permulaaan surah al-Baqarah:

“Alif laam miin. Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (Al-Baqarah: 1-2)

Firman Allah:

“Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, (Al-Isra’: 9)

Oleh itu al-Qur’an memberi petunjuk kepada orang yang baik dan orang yang sesat. Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang betul dan jalan Allah yang lurus dan memimpin manusia kepada keredhaan Khaliq, kemenangan memperoleh syurga dan pembebasan dari api neraka.

Manusia di dalam kehidupan di dunia inginkan suatu panduan yang membawanya ke syurga. Oleh itu manusia mestilah memperolehi dalil (penunjuk) yang akan memimpin jalan ke arahnya. Dalilnya ialah Kitab Allah. Firman Allah:

"Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Taha: 123-124)

Justeru al-Quran memberi petunjuk kepada individu, keluarga, masyarakat, Negara dan dunia seluruhnya ke arah jalan yang betul dan memimpin bahtera manusia ke perairan yang aman dan daratan yang selamat sebagai ganti kepada system dunia, undang-undang ciptaan manusia dan falsafah manusia yang menjerumuskan mereka ke lembah kesesatan dan kerosakan.

2. Al-Quran adalah kitab cahaya

Firman Allah:

“(Ini adalah) Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang”. (Ibrahim: 1)

Al-Quran adalah kitab cahaya yang menerangi hati dan jiwa, menerangi masjid-masjid dan kehidupan. Al-Quran umpama tenaga elektrik yang berguna kepada masyarakat untuk menyalakan lampu di rumah dan lorong-lorong. Justeru jikalau kita inginkan lampu jiwa (hati) itu menyala dan meneranginya, maka semestinya masyarakat itu berhubung dengan punca kepada cahaya. Alangkah indahnya sajak ini:

“Qur’an kita adalah cahaya yang menerangi jalan kita...Quran kita adalah api bagi orang yang melampaui batas
Qur’an kita adalah cahaya kepada orang yang inginkan hidayah dan petunjuk...Quran adalah api bagi orang yang melampaui batas lagi banyak dosa”.

Situasi paling sulit bagi manusia ialah bila hidup dalam gelap gelita sedangkan di sisinya terdapat punca kepada cahaya tetapi tidak mengingininya. Kalaupun mereka mengambilnya, mereka tidak menggunakan sepenuhnya atau tidak mengambil kebaikan darinya. Firman Allah:

“(Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”. (An-Nur: 40)

3. Al-Quran adalah kitab Kehidupan

Firman Allah:

“Dan apakah orang yang sudah mati, Kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya?”. (Al-An’am: 122)

Contoh yang menunjukkan bahwa al-Quran menghidupkan umat dari kematian dan membangkitkan umat kepada kehidupan ialah pertempuran yang berlaku pada 10 Ramadhan. Pada pertempuran ini, umat keseluruhannya kembali kepada Allah, pemimpin, tentera dan rakyat di mana semua muslimin berada di masjid-masjid dan memenuhinya dengan doa di dalam solat khususnya semasa solat malam. Para tentera dan pengawal meninggikan suara dengan bertakbir iaitu ketika mereka di medan pertempuran, maka kilat bersinar terang tanda hampirnya kemenangan sebelum asar, kerana pemberi kemenangan dan perancangnya ialah Allah SWT. Firman Allah:

“Sungguh Allah Telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya”. (Ali-Imran: 123)

Firman Allah:

“Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka”. (Al-Anfal: 17)

Firman Allah:

Dan Sesungguhnya tentara Kami Itulah yang pasti menang”. (As-Shoffat: 173)

4. Al-Quran adalah penawar segala macam penyakit

Firman Allah:

“ Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (Al-Isra’: 82)

Al-Quran adalah penawar kepada penyakit jiwa , penyakit peribadi dan social. Firman Allah:

“ Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (Al-An’am: 125)

Kita tidak akan mendapati orang yang membaca al-Quran ditimpa penyakit jiwa sehingga dia merasa sempit atau bosan dengan hidup. Ini kerana al-Quran melapangkan dada, mententeramkan hati, menerangi jiwa. Bahkan pembaca al-Quran memperoleh iman yang kuat yang memeliharanya daripada kelemahan dan keruntuhan.

Imam Ibn Qayyim pernah berpesan: “Orang yang sentiasa mengambil petunjuk nabi saw di dalam makanan, minuman, sedar dan tidurnya tidak akan ditimpa penyakit melainkan penyakit mati atau penyakit yang ditentukan oleh Allah ke atasnya”. (Zadul Maad)

Oleh itu orang yang mengikut ajaran al-Quran dan as-Sunnah Allah akan memelihara dirinya daripada sebarang penyakit, sentiasa memelihara semua anggotanya dan mengurniakan kesihatan dan perasan bahagia di dalam jiwanya.

5. Al-Quran sentiasa dijamin oleh Allah sebagai penyelesaian kepada semua permasalahan kita

Firman Allah:

“Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (An-Nahl: 89)

Firman Allah:

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab”. (Al-An’am: 38)

Ajaran al-Quran mencakupi kehidupan secara menyeluruh dan mendalam. Apa jua permasalahan yang dihadapi pasti kita akan dapati ada jalan penyelesaian di dalam al-Quran atau Sunnah nabi saw. Sumber-sumber syariat Islam yang diambil oleh para ulamak adalah dalam rujukan yang tertinggi iaitu al-Quran dan As-Sunnah sehingga Abu Bakr As-Siddiq r.a pernah berkata:

“Seandainya tali unta saya hilang pasti saya dapati di dalam Kitab Allah”.

Tiada satu pun di dunia ini sebuah kitab yang terkandung ciri-ciri dan keistimewaan ini sehingga mampu menyelesaikan semua permasalahan hingga ke akar umbinya seumpama al-Quran. Bahkan dari segi perlaksanaan, hukum dan ajarannya tidak terdapat sebarang masalah. Semoga umat kita mengetahui nilai, kedudukan dan keistimewaan kitab ini yang merupakan sekuat-kuat senjata dan secanggih-canggih senjata. Seandainya umat kita mengambil petunjuknya pastilah ia akan memimpin umat kepada suatu kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Al-Quran ialah kitab Allah yang kekal dan mukjizatnya bertahan sehinggan hari Kiamat. Memadailah Allah mewakilkan diriNya dengan menjamin bahawa al-Quran tidak akan berubah dan berpinda atau diseleweng dan ditokok tambah. Firman Allah:

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (Al-Hijr: 9)

Kewajipan kita terhadap al-Quran

1. Keyakinan yang penuh bahawa kesejahteraan umat ialah apabila mengikut ajaran al-Quran dan as-Sunnah

Kewajipan pertama setiap muslim terhadap al-Quran ialah mengimani dan menyakini dengan keimanan yang kuat dan keyakinan yang penuh di dalam hatinya, tersemat di dalam jiwanya dan tidak berbelah-bagi keyakinan ini bahawa kesejahteraan umat apabila mengikut al-Quran dan as-Sunnah. Saidina Umar al-Khattab pernah mengistiharkan sejak dahulu dengan katanya:

“Sesungguhnya Allah telah muliakan kita dengan Islam. Seandainya kita memilih selain Islam untuk memperolehi kemuliaan pastilah Allah akan menghinakan kita”. (Al-Hakim)

Sabda nabi saw:

“Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum dengan sebab berpegang dengan Kitab ini dan merendahkan yang lain”. (Muslim)

Allah mengangkat orang yang beriman dengan Kitab dan merendahkan orang yang menolak dan mengengkarinya. Allah telah mengangkat kedudukan para sahabat setelah mereka menerima ajaran al-Quran ke atas mereka dan merendahkan musyrikin setelah mereka enggan menerimanya.

2. Membaca dan bertilawah al-Quran

Kita hendaklah sentiasa menyantuni al-Quran ini di dalam majlis, masjid dan rumah kita. Jangan kita biarkan hari-hari yang berlalu dalam hidup kita melainkan kita sentiasa berhubung dengan al-Quran melalui pembacaan dan tilawah. Firman Allah:

“Dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan”. (Al-Muzzammil: 4)

Firman Allah:

“Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)”. (Al-Ankabut: 45)

Sabda nabi saw:

“Bacalah al-Quran kerana ia akan memberi syafaat di hari Kiamat kepada orang yang membacanya”. (Muslim)

Sabda nabi saw:

“Dikatakan kepada orang yang membaca al-Quran di hari Kiamat nanti, bacalah, bertartillah sepertimana kamu bertartil semasa di dunia. Ketahuilah kedudukan kamu ialah seperti ayat terakhir yang kamu baca”. (Tirmizi)

Sabda nabi saw:
إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
“Orang yang tiada pada dirinya sesuatu (hafazan) tentang al-Quran seperti rumah yang roboh”. (Tirmizi)

Justeru orang yang rela dirinya seperti rumah yang roboh umpama sarang burung yang memelihara haiwan-haiwan liar, syaitan dan jin. Ia sebenarnya dalam kegelapan dan keruntuhan sekiranya kosong daripada al-Quran.

3. Mentadabbur dan memerhatikan maksud ayat

Firman Allah:

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya”. (An-Nisa’: 82)

Mentadabbur mana-mana ayat akan membantu untuk memahami dan mendalami tujuan Allah yang sebenar sehingga menyedarkan akal dan hati tentang keagungan dan kebesaran Allah.

Firman Allah:

“Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran” (Shaad: 29)

Firman Allah:

“Allah Telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpinpun”. (Az-Zumar: 83)

4. Beramal dengan al-Quran di peringkat individu, keluarga dan masyarakat

Terdapat ayat yang khusus ditujukan kapada individu, ada ayat yang ditujukan kepada keluarga dan ayat yang ditujukan kepada masyarakat. Setiap ayat berkaitan dengan tanggungjawab masing-masing. Individu yang belum berkahwin dituntut melaksanakan al-Quran ke atas dirinya dalam perkara fardu, ibadah, pengetahuan tentang halal dan haram serta berakhlak dengan akhlak al-Quran. Firman Allah:

“Dan tiap-tiap manusia itu Telah kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang dijumpainya terbuka. (Al-Isra’: 13)

Firman Allah:

“Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri”. (Maryam: 95)

Terdapat ayat yang ditujukan kepada keluarga yang menyentuh persoalan wali yang merupakan ketua bagi sebuah keluarga. Sabda nabi saw:

“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjwab terhadap orang yang dipimpinnya. Setiap suami adalah pemimpin keluarga dan bertanggungjwab ke atas orang yang dipimpinnya”. (Tirmizi)

Oleh itu seorang suami mempunyai tanggungjwab yang besar terhadap isteri dan anak-anaknya. Firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. (At-Tahrim: 6)

Sebesar-besar kerugian yang menimpa manusia pada hari Kiamat nanti ialah orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya. Firman Allah:

“Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata”.(Az-Zumar: 15)

Kita mohon kepada Allah supaya menjadikan kita termasuk orang bersama al-Quran.

………………….

Oleh: Dr. Ahmad Abdul Hadi Syahin Hamudah

Penulis adalah seorang pensyarah di Fakulti Usuludin dan Dakwah, Universiti al-Azhar

Terjemahan dari http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=54067&SecID=363


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...