:)

Zikrullah Photobucket http://memyselfanis.files.wordpress.com/2010/07/380103_298x412.gif

Sahabat Maya

" Kebimbangan terhadap hal-hal keduniaan itu menggelapkan hati manakala kebimbangan terhadap hal-hal akhirat itu adalah menyinarkan hati "

Ahad, 18 September 2011

Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin


HADIS MENGENAI UBAN DALAM ISLAM

Uban adalah Cahaya Bagi Seorang MukminAl Baihaqi membawakan sebuah fasal dengan judul “larangan mencabut uban”. Lalu di dalamnya beliau membawakan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar.Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin.
Tidaklah seseorang beruban (walaupun sehelai)
dalam Islam melainkan setiap ubannya akan dihitung
sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan darjatnya.”
(HR Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman.
Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shogir
mengatakan bahwa hadits ini Hasan).
الشيب نور المؤمن لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة و رفع بها درجة
Muhammad bin Hibban At Tamimi rahimahullah
(yang lebih dikenali dengan Ibnu Hibban)
dalam kitab Shahihnya menyebutkan pembahasan
“Hadits yang menceritakan bahawa Allah akan mencatat
kebaikan dan menghapuskan kesalahan serta akan
meninggikan darjat seorang muslim kerana uban
yang dia jaga di dunia.”

Lalu Ibnu Hibban membawakan hadits berikut.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Janganlah mencabut uban kerana uban
adalah cahaya pada hari kiamat nanti.
Siapa saja yang beruban dalam Islam
walaupun sehelai, maka dengan uban itu
akan dicatat baginya satu kebaikan,
dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan,
juga dengannya akan ditinggikan satu darjat.”
(HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya.
Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan
bahwa sanad hadits ini hasan)

لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya,
dari datuknya berkata bahawa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Janganlah mencabut uban.
Tidaklah seorang muslim
yang beruban dalam Islam walaupun sehelai,
melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya
baginya pada hari kiamat nanti.”
(HR. Abu Daud dan An Nasa’i.
Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shagir
mengatakan bahwa hadits ini shahih)
Dari Fudholah bin ‘Ubaid,
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Barangsiapa memiliki uban di jalan Allah
walaupun hanya sehelai, maka uban tersebut akan menjadi
cahaya baginya pada hari kiamat.”
Kemudian ada seseorang yang berkata
ketika disebutkan hal ini:
“Orang-orang pada mencabut ubannya.”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda:


“Siapa saja yang ingin,
silakan dia memotong cahaya (baginya di hari kiamat).”(HR. Al Bazzar, At Thabrani dalam Al Kabir
dan Al Awsath dari riwayat Ibnu Luhai’ah,
namun perawi lainnya tsiqoh (terpercaya).
Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targib wa At Tarhib
mengatakan bahwa hadits ini hasan)

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ رِجَالًا يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ
Perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Siapa saja yang ingin,
maka silakan dia memotong cahaya
(baginya di hari kiamat)”;
tidak menunjukkan bolehnya mencabut uban,
namun bermakna ancaman.
Rambut uban mana yang dilarang dicabut?
Larangan mencabut uban mencakupi uban
yang berada di kumis,
janggut, alis, dan kepala.

(Al Jami’ Li Ahkami Ash Shalat,
Muhammad ‘Abdul Lathif ‘Uwaidah,
1/218, Asy Syamilah)

Apakah hukum mencabut uban haram atau makruh?
Para ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa mencabut uban adalah makruh. Abu Dzakaria Yahya bin Syarf An Nawawi rahimahullah mengatakan,
“Mencabut ubat dimakruhkan berdasarkan
hadits dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya.

Para ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa mencabut uban
adalah makruh dan hal ini ditegaskan oleh
Al Ghazali sebagaimana penjelasan
yang telah dinyatakan.
Al Baghowi dan selainnya mengatakan
bahawa seandainya mahu dikatakan haram
kerana adanya larangan tegas
mengenai hal ini, maka ini juga benar
dan tidak mustahil.
Dan tidak ada bezanya antara
mencabut uban yang ada di janggut dan kepala
(iaitu sama-sama terlarang).(Al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab, 1/292-293, Mawqi’ Ya’sub)

Namun jika uban tersebut terdapat
di janggut atau pada rambut yang tumbuh di wajah,
maka hukumnya jelas haram kerana perbuatan tersebut
termasuk An Namsh yang dilaknat.
Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu,
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:“Allah melaknat riba, pemakan riba,
orang yang menyerahkannya (nasabah),
orang yang mencatatnya
dan yang menjadi saksi dalam
keadaan mereka mengetahui
(bahawa itu riba).

لعن الله الربا و آكله و موكله و كاتبه و شاهده و هم يعلمون و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و النامصة و المتنمصة

Allah juga melaknat orang yang
menyambung rambut dan yang meminta
disambungkan rambut, orang yang membuat
tato dan yang meminta ditato,
begitu pula orang yang mencabut rambut
pada wajah dan yang meminta dicabut.”
(Diriwayatkan dalam Musnad Ar Robi’ bin Habib.
Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shagir
mengatakan bahawa hadits ini shahih)

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin rahimahullah mengatakan,
“Adapun mencabut uban dari janggut
atau uban dari rambut yang tumbuh di wajah,
maka perbuatan seperti ini diharamkan
kerana termasuk an namsh.
An namsh adalah mencabut rambut
yang tumbuh di wajah dan janggut.
Padahal terdapat hadits yang menjelaskan
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
melaknat orang yang melakukan An Namsh.”

(Majmu’ Fatawa wa Rosa’il Ibnu ‘Utsaimin,
11/80, Asy Syamilah)


Kesimpulannya hukum mencabut uban
dapat dikatakan haram kerana
ada dalil tegas mengenai hal ini,
sedangkan majoriti ulama mengatakan
hukumnya adalah makruh.

Namun sebagai seorang muslim
yang ingin selalu mengikuti petunjuk
Nabinya shallallahu ‘alaihi wa sallam
dan agar tidak kehilangan cahaya
di hari kiamat kelak,
maka seharusnya seorang muslim
membiarkan ubannya
(tidak perlu dicabut).


Dengan inilah dia akan mendapat tiga keutamaan:
[1] Allah akan mencatatnya kebaikan.
[2] dan menghapuskan kesalahan serta

[3] akan meninggikan darjat
seorang muslim kerana
uban yang dia jaga di dunia.


Namun, jika uban tersebut
berada pada janggut atau rambut
yang tumbuh di wajah,
maka ini jelas haramnya.


Wallahu a’lam.Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...